Skip to content

Nå, hur har går det med skrivandet??

Om du redan börjat med ditt examensarbete har du sannolikt redan råkat ut för det som alla som håller på med sitt examensarbete fruktar (mer eller mindre): Att bli tillfrågad “Nå, hur går det med ditt examensarbete? Är du snart färdig??” 

Custom Radio Button Input

Radio group name:

jeppppknnerigenmigochvillaldrigfdenfrganigen

Unique value:

j

Visible label:

Jepppp känner igen mig och vill aldrig få den frågan igen…

Custom Radio Button Input

Radio group name:

whatinteharngonfrgatmigdet

Unique value:

j

Visible label:

What, inte har någon frågat mig det!

Custom Radio Button Input

Radio group name:

jagharnogfttdenfrganmenjagbaraspringerminvgochkommeraldrigtillbakanrdethnder

Unique value:

j

Visible label:

Jag har nog fått den frågan men jag bara springer min väg och kommer aldrig tillbaka när det händer.

Custom Radio Button Input

Radio group name:

jagfrngestihjrtatochsamtidigtutslagbarajagtnkerpattblitillfrgad

Unique value:

j

Visible label:

Jag får ångest i hjärtat och samtidigt utslag bara jag tänker på att bli tillfrågad…

Custom Radio Button Input

Radio group name:

jagvetexaktvarjagstrmedmittexamensarbeteochattdetrbrasomdetrsharingaproblemmedattfdenfrgan

Unique value:

j

Visible label:

Jag vet exakt var jag står med mitt examensarbete och att det är bra som det är, så har inga problem med att få den frågan.

Här på Full Koll framför vi ett varmt önskemål till världen att ingen någonsin mer ställer den frågan till en person som skriver examensarbete! Frågor och kommentarer vi däremot rekommenderar är t.ex.:

  • Vad håller du på med nu i processen med ditt examensarbete?
  • Behöver du någon att bolla tankar med?
  • Här har du pengar till en kaffe för den kommande veckan, jag vet hur tufft det kan vara att skriva examensarbete, så kom ihåg att ta hand om dig själv!
  • Finns det något jag kan hjälpa dig med? Jag är proffs på att hitta stavfel, och jag är villig att använda den här superkraften för att hjälpa dig!
  • Du har suttit här i tre timmar nu, här har du en frukt, var snäll och ät den eller något annat!
  • Vad har du lärt dig hittills? Är skrivprocessen så som du trodde att den skulle vara?
  • Hurdana arbetsrutiner har du märkt att funkar för dig? Det här hjälpte mig…

Den speciella ‘examensarbetesstressen’

När det kommer till examensarbeten tenderar vi att lägga allt fokus på slutresultatet – vilket ofta ligger dolt någonstans i framtiden och fortfarande är väldigt osäkert. Vi ombeds alltså svara på något som vi inte ännu vet så mycket om!

Som du kanske minns från “Bli vän med din stenåldershjärna” leder upplevelsen av otydlighet och osäkerhet till ångest. Om vi dessutom, av oss själv eller av andra, förväntas veta något som vi inte vet, och blir behandlade som om det är självklart att vi borde veta det, känner vi oss både osäkra, ångestfyllda och till råga på allt – dumma!

Att ha fokuset på slutresultatet ger lätt känslan av att examensarbetet “borde” vara klart så gott som genast när man börjat på det!

Examensarbeten får ofta en nästintill magisk och definitivt skrämmande stämpel, speciellt på förhand och när man sitter fast och inte vet vad man ska göra. Det finns historier om studerande vars gradu blivit hängande i typ 10 år! Med det i åtanke är det inte att undra på att man lätt kan börja känna paniken stiga varje gång man upplever en motgång i sin skrivprocess!

I och med att vårt hotsystem tenderar att zooma in på det negativa inom och utanför oss själv (se “Bli vän med din stenåldershjärna” för mer information om detta!) skulle det vara extra viktigt att också få höra om examensarbetesprocesser som gått riktigt bra. Processer där forskandet och skrivandet har flutit på bra, och där man inte stressat i onödan utan bara jobbat på och hållit sina deadlines. För det händer mycket, mycket oftare!

I den här djupdykningen får du verktyg som kan hjälpa dig så att ditt examensarbete blir en så snabb och smidig process som möjligt. Du får lära dig hur du skall handskas med att koordinera ett större projekt och du lär dig kanske t.o.m. något ännu viktigare – nämligen hur du kan ta väl hand om dig själv (och stöda andra) i situationer som känns utmanande!

Hur känner du beträffande ditt examensarbete just nu?

Custom Radio Button Input

Radio group name:

jagskullebaraviljahadetverstkatigr

Unique value:

j

Visible label:

Jag skulle bara vilja ha det överstökat igår

Custom Radio Button Input

Radio group name:

jaggillarfaktisktdethrsttetattjobbaforskningkanskeblirmingrej

Unique value:

j

Visible label:

Jag gillar faktiskt det här sättet att jobba – forskning kanske blir min grej!

Custom Radio Button Input

Radio group name:

jagknnerattjaghllerpattdrunknaochvetintevadjagskatamigtillallalivbojartagestacksamtemot

Unique value:

j

Visible label:

Jag känner att jag håller på att drunkna och vet inte vad jag ska ta mig till – alla livbojar tages tacksamt emot!

Custom Radio Button Input

Radio group name:

knnermigrttpeppadvillfutsmycketsommjligtavdenhrprocessenochlramigjobbapettbrastt

Unique value:

j

Visible label:

Känner mig rätt peppad – vill få ut så mycket som möjligt av den här processen, och lära mig jobba på ett bra sätt

Custom Radio Button Input

Radio group name:

jagvetinteallshurmangrfrattskrivaexamensarbetenjagvetinteenshurmanbrjar

Unique value:

j

Visible label:

Jag vet inte alls hur man gör för att skriva examensarbeten…. Jag vet inte ens hur man börjar

Ställ in din inställning!

Innan vi går djupare in på det här temat börjar vi med att kolla vilket perspektiv du har på din skrivprocess.

Försök njuta av att se dig själv som en nybörjare och försök släppa dina förutfattade åsikter och rädslor om hur en bra skrivprocess borde se ut och om hurdan du är som skribent. Genom att ha ett varmt, öppet och nyfiket perspektiv på processen kan du slappna av och inte jaga upp dig i onödan. Vi lovar att det här gör att det går snabbare i slutändan än om du biter ihop och stressar dig genom skrivandet. (Det här har att göra med att när du kämpar emot situationen här och nu aktiverar du ditt hotsystem, vilket lätt leder till att du fastnar i prokrastinering. Dessutom är det ett rätt miserabelt men mycket vanligt sätt att leva!)

Vad är ett examensarbete på riktigt?

Så vad är egentligen ett examensarbete?

Allra först ska vi berätta vad ett examensarbete INTE är! Ett examensarbete säger ingenting om dig som person, inte heller är det ett bevis på din intelligensnivå. När det läggs sådana betydelser på ett examensarbete är det lätt att förstå att det kan skapas prestationsångest och mycket spänning i processen!

Istället är ett examensarbete helt enkelt en uppsats! Den funktion ett examensarbete har, är att du genom att göra en liten forskningsuppgift visar att du kan tänka och kommunicera på ett vetenskapligt sätt.

Hur skulle det alltså vara att börja med att komma ihåg att ditt examensarbete bara är en uppsats? Om det här känns som en tanke som kan hjälpa dig kan du t.ex. sätta en påminnelsenotifikation om det varje morgon, så att du håller ögonen på bollen i skrivprocessen.

Har du märkt om du lägger in vissa betydelser i ditt examensarbete? Känns det som en uppsats, ett övningsarbete eller som något annat?

Custom Text Input

Unique ID:

betydelser

Visible Label (big, above):

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Hur påverkar ditt förhållningssätt till projektet dig, känns det svårare eller mer neutralt – eller har ditt förhållningssätt rentav positiva effekter?

Custom Text Input

Unique ID:

farhllningssatt

Visible Label (big, above):

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Bravo!

Du har kommit igenom en del!

Illustration of people cheering and dancing