Skip to content

Ett lyckligt vardagsliv

I den här djupdykningen undersöker vi hur vi förhåller oss till tid, planering och prioriteringar, och hur vi kan arbeta lugnt och effektivt under vår arbetstid så att vi sedan kan fortsätta slappna av när arbetsdagen är slut! Det här är mer än bara en bunt tekniker som du testar en gång och glömmer – det du kommer lära dig om är en hel inställning som kommer hjälpa dig att analysera din föränderliga, unika situation och själv hitta det du behöver för att få din vardag att fungera för dig!

Jämfört med tidigare generationer har vi i dag mycket större frihet att bestämma över vår tidsanvändning både i studielivet och i arbetslivet. Men frihet innebär också ansvar, när vi själva måste se till att få saker gjorda – och det är inte alltid så lätt!!! För många av oss är det t.o.m. oftast helt jättesvårt och plågsamt att få till en produktiv dag när man ska vara sin egen chef! Och oftast är det inte sen en trevlig och lyckligt produktiv dag, utan en jättestressig produktiv dag precis innan deadline …

Med den här djupdykningen vill vi åstadkomma några olika saker:

 1. Hjälpa dig att få en överblick över viktiga faktorer som påverkar din produktivitet och din förmåga att hålla balans för att må bra i din vardag
 2. Ge dig specifika, effektiva råd om vad du kan experimentera med när det kommer till dessa olika faktorer som påverkar din effektivitet och förmåga att slappna av.
 3. Uppmuntra dig att se din inlärning, produktivitet och avslappningsförmåga som saker du kan bli bättre på genom att experimentera, tills du hittar system som fungerar för dig i en viss livssituation!
 4. Att lära dig se hur produktiv och avslappnad du är som något som har mer att göra med saker du kan påverka (såsom dina tankesätt och din yttre omgivning) än något som har att göra med hurdan du är som person!
 5. Se att det bara är du som har både det totala ansvaret (och även den totala makten!) över vilka bra och dåliga vanor du väljer att bygga kring dina sätt att arbeta och leva.

Hur känner du om ditt grepp om vardagslivet just nu?

Custom Radio Button Input

Radio group name:

grepp-om-vardagslivet

Unique value:

greppnejjagknneratt

Visible label:

Grepp? Nej, jag känner att jag konstant faller från sak till sak! Jag känner mig totalt överväldigad och har noll koll på var jag ens skulle kunna börja för att få mer ordning på min vardag…

Custom Radio Button Input

Radio group name:

grepp-om-vardagslivet

Unique value:

densenastetidenharjagkntattjagharrtt

Visible label:

Den senaste tiden har jag känt att jag har rätt bra koll på det mesta faktiskt! Jag skulle nog gärna vilja kunna ta det lite lugnare och njuta av livet mer. Speciellt om jag samtidigt kan bli mer produktiv!

Custom Radio Button Input

Radio group name:

grepp-om-vardagslivet

Unique value:

vissaperioderrhelthemska

Visible label:

Vissa perioder är helt hemska och andra riktigt trevliga. Jag skulle gärna vilja ha mer stabilt koll på mitt vardagsliv!

Custom Radio Button Input

Radio group name:

grepp-om-vardagslivet

Unique value:

jagvetintehelt

Visible label:

Jag vet inte helt vad det skulle vara som jag skulle vilja ändra på, men nåt är det!

Custom Radio Button Input

Radio group name:

grepp-om-vardagslivet

Unique value:

jagvetexaktvadjagbehverhjlpmed

Visible label:

Jag vet exakt vad jag behöver hjälp med till näst för att trivas bättre med mitt vardagsliv

Custom Radio Button Input

Radio group name:

grepp-om-vardagslivet

Unique value:

alltiordningingenstansattgingetattgra

Visible label:

Allt i ordning, ingenstans att gå, inget mer att göra.

Oberoende av vad än din situation är just nu, så är den en helt naturlig konsekvens av hur ditt liv sett ut hittills. Vilka utmaningar du än har på gång just nu så är vår förhoppning att vi kan hjälpa dig att luska ut var du kan börja med att hjälpa dig själv. Vi börjar med att fundera på hur din situation ser ut nu.

Lista upp alla de områden i din relation till tid och produktivitet som är en källa till stress just nu med franska streck. Här ska du inte gå in på detaljer över vad du har på din to do-lista (”Jag har svårt med den här essän om Kropotkin, och jag vet inte vad jag ska säga till min mamma om den här satanisten jag dejtar…”), utan tänk mer allmänt på vilka problem du ser i hur din produktivitet (t.ex. Jag har svårt med att komma igång på morgonen, att ha koll på mina deadlines, att sluta jobba i tid på kvällen, att hålla koll på mina to do:s, att inte börja prokrastinera när jag har fri tidtabell, att skapa nya rutiner i min nya situation, att prioritera smart …) 

Custom Text Input

Unique ID:

minaproduktivitetsproblm

Visible Label (big, above):

Detta kämpar jag med gällande tid och produktivitet:

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Av de saker du nu listade upp – vad är det som skulle göra mest skillnad i ditt liv om du fick ordning på det, när det kommer till din produktivitet, ditt förhållande till tid, och dina vardagsrutiner? Du kan känna in vilket franskt streck som orsakar mest stress och obehag när du ser på det.

Custom Text Input

Unique ID:

produktivitetsprblmsolution

Visible Label (big, above):

Av de här är det största problemet:

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Om du t.ex. svarade att du känner dig stressad över att du inte upplever dig ha koll på när dina deadlines och olika möten är – då ska du kanske lägga extra fokus på stycket i denna djupdykning som handlar om planering av tidsspecifika to do:s. 

Även om du har en tydlig grej som du vill fokusera på rekommenderar vi ändå att du går igenom hela djupdykningen, eftersom den ger dig en bra överblick över de olika faktorerna som utgör olika delar av din totala produktivitet. Och då kan olika idéer stanna kvar och gro i ditt undermedvetna… 

Men meningen är alltså inte att du ska försöka få ordning på allt på en gång! Nej, ta det hellre en liten bit i taget, så att du känner att du får lite bättre koll på det som känns mest akut först, och sedan kan du gå vidare till att göra nästa område lättare och mer behagligt i din vardag. När vi tar på oss för mycket på en gång är det nämligen lätt hänt att vi blir överväldigade och sedan ger upp allt, istället för att inse att problemet bara är att vi försökte göra för mycket på en gång…

Bli medveten om din situation – utan att överanalysera!

Livs- och studiefärdigheter är inget medfött – det är något man kan öva sig i och bli bättre på. Det bästa sättet är att våga experimentera med många olika sätt, tills man hittar det som funkar för en själv. Tyvärr är det inte så många av oss som fått lära sig det här förhållningssättet i skolan eller hemma. Men faktum är att denna inställning och dessa färdigheter att själv kunna reglera sin omgivning och sina rutiner för att ha en god produktivitet och en avslappnad fritid är guld värda i dagens samhälle.

Som barn och tonåringar är det vanligt att vi glider in i beteenden och vanor enligt vad vår omgivning lär oss. Allt från att borsta tänderna vid specifika tider på dygnet till hur vi läste till prov i högstadiet. Våra automatiska beteenden formas oerhört starkt under dessa år, och det är främst när vi stöter på problem, eller kommer i kontakt med andra som beter sig väldigt annorlunda, som vi ens lägger märke till att all denna automatik som vi har kanske inte är det enda sättet att göra saker på, och kanske inte heller det bästa sättet…

I den här djupdykningen har du nu tillfälle att bli mer medveten om hur dina rutiner faktiskt ser ut och fundera på hur du skulle vilja att de skulle se ut!

Lära sig tekniker vs. lära sig en inställning

I och med att det finns oändligt många tekniker som man kan använda när det kommer till inlärning, produktivitet och studier så kommer vi inte ens att försöka lista upp dem alla här. 

Istället fokuserar vi på sådana inställningar som kan hjälpa, och ett par specifika tekniker som visat sig speciellt intressanta för många studerande.

När du lär dig attityden att:

 1. se din produktivitet som en samling olika beteenden och vanor som du kan påverka, och
 2. identifiera svårigheter och leta efter lösningar 

kan du börja testa och själv utvärdera de tips som du stöter på i youtubevideor etc. i din egen vardag. Det finns många bra och vetenskapliga tips och mycket som kanske funkar olika bra för dig trots att det rekommenderas av någon som ett fakta eller som något som påstås fungera för alla! Därför är det viktigt med attityden att experimentera!

Vi rekommenderar dels att du satsar på att skapa en experimentell attityd till din egen inlärning. Hurdana omständigheter behöver just du för att just idag lära dig just denna grej?

Dessutom rekommenderar vi att du odlar en experimentell attityd till dina egna …

 • arbetsrutiner (dvs. hur lägger du upp dina dagar för att få de saker gjorda som är viktiga för just Dig? Hur ser du till att komma igång? Hur avrundar du dagen så att du har en låg tröskel att sätta igång nästa dag och kan slappna av under din fritid däremellan?)
 • produktivitetssystem (vad gör du för att se till att du samlar ihop de to do:s som är viktiga för Dig? Hur och när du ser till att prioritera och planera ditt arbete?)
 • svårigheter att få saker gjorda (vad är det som inte fungerar? Vad behöver jag för att det ska gå framåt? Kan någon hjälpa mig? Hur kan jag praktiskt se till att det här problemet inte händer igen på samma sätt?)
 • källor till hjälp och stöd (produktivitetsbloggar, inspirerande TED-talks, böcker om hur man kan göra för att gå saker gjort, tips från andra som du respekterar som får saker och ting gjort)