Skip to content

Förenkla ditt liv

För att sammanfatta denna djupdykning går vi igenom två olika recept med helt olika konsekvenser för ditt liv.

Ett recept för att skapa mer drama och onödigt lidande i ditt liv:

 • Se till att inte hålla koll på var dina egna gränser går så att du inte kan kommunicera om dem om du ens skulle vilja det.
 • Var oärlig med andra, antingen för att behaga dem eller av andra orsaker – prioritera helt enkelt att ni har det bekvämare i stunden framom att ni skulle vara ärliga.
 • Ta dina tankar om hur människor är, om hur de beter sig och varför på stenhårt allvar. Tro på alla definierande och dömande tankar som du har om andra.
 • Berätta för andra om hur de är eller varför de gör som de gör 
 • Se till att sedan berätta för dem hur de istället ”borde” eller ”måste” vara eller göra. 
 • Försäkra dig om att din inställning till andra är kall, hård och dömande, när andra inte är/gör som du vill och glöm inte att kommunicera det med ditt kroppspråk!
 • För extra drama-krydda i ditt liv, glöm inte att lägga ansvaret eller skulden för ditt beteende på andra, men ta däremot ansvar för hur andra beter sig.
 • Och fundera absolut inte på vilka konskevenser ditt beteende har.

Ett recept för att förenkla ditt sociala liv:

 • Håll koll på var dina egna gränser går och kommunicera dem till andra.
 • Prioritera ärlighet framom bekvämlighet
 • Notera dina tankar som definierar andra människor och låt dem komma och gå
 • Kommunicera med andra med en varm, öppen och nyfiken inställning, även med ditt kroppsspråk
 • Ta 100% ansvar för ditt eget beteende och inget annat
 • Reflektera över om det finns saker som du skulle kunna ändra på i ditt eget beteende eller i de relationer du har i ditt liv för att skapa sådana konsekvenser som du vill ha mer av

Vår sista fråga till dig i denna djupdykning är: Vad skulle vara meningsfullt för dig att göra för att skapa hälsosammare relationer i ditt liv?

Custom Text Input

Unique ID:

halsosammare-relationer

Visible Label (big, above):

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Som slutkläm på denna djupdykning vill vi ännu poängtera att ett liv utan onödigt drama och lidande till stor del bygger på att vi skapar relationer som inte för med sig en massa onödigt drama och lidande.

Genom att se till att dina relationer präglas av kommunikation som är varm, öppen och nyfiken kommer du redan långt! Och när du sedan också övar på att behandla dig själv på detta sätt skapar du ännu bättre förutsättningar för drama-fria relationer och ett drama-fritt liv! (Se de andra djupdykningarna för mer information om detta!)

Bra jobbat!

Du har avklarat denna modul!

Stylized people cheering