Skip to content

Vad är osaklig kommunikation egentligen?

Osaklig kommunikation kommer i en miljon olika dåliga smaker. Det kan handla om att man blir ignorerad eller mobbad, om att någon talar illa om en bakom ens rygg eller om passivt-aggressivt beteende, manipulation eller ”gaslighting” (dvs. att behandla någon dåligt och sedan förneka att det händer på riktigt.)

Nu ska vi koka ned de olika varianterna av osaklig kommunikation så att vi kan se vad de har gemensamt. Det här hjälper dig att känna igen osaklig kommunikation när du träffar på den, oavsett vilken skepnad den kommer i.

Det börjar med irrationella definitioner

Osaklig kommunikation börjar ofta med missförståndet att det är rationellt och ok att definiera en annan människa eller en annan grupp människor, t.ex. ”Kim är så himla överkänslig”, eller ”Italienare är dåliga bilförare”. 

Definierandet kan också handla om andra människors beteenden, motiv, tankar, känslor, framtid, förflutna etc., t.ex. ”Det kommer aldrig att bli någonting av honom”, eller ”Du gjorde det där bara för att irritera mig”.

Det är värt att notera att det här sättet att tänka och att kommunicera (dvs att utgå från att det är rationellt att definiera en annan människa) är jättevanligt! Dessutom ses det som normalt och acceptabelt beteende i väldigt många kretsar. Ifall du känner igen dig själv betyder det således bara att du är en helt normal människa! 

Men bara för att något är vanligt betyder det inte att det nödvändigtvis är särskilt vettigt att fortsätta bete sig på det sättet.

Det absurda med att definiera andra är att den som gör så beter sig som om hen skulle ha ett gudomligt perspektiv på en annan människas inre värld och liv och kunna säga hur den personen är som ett faktum. Det blir (om möjligt) ännu mer irrationellt när man tror sig kunna definiera en hel grupp människor!

Från definitioner om vad som är ”fel” till ”borde”

Det första steget gällande osaklig kommunikation handlar alltså om att definiera människor, nästa steg av osaklig kommunikation handlar om att säga hur människor istället ”borde” vara eller vad de “borde” göra. Notera att istället för ”borde” kan det handla om ord som ”måste”, eller dylikt. Det är andan som är viktig, inte de specifika orden som används. Den här typens kommunikation för lätt med sig upplevelser av otillräcklighet och känslor av skuld och skam.

För om man ”borde vara annorlunda” betyder det indirekt att man inte är bra som man är… Men det finns ju faktiskt ingen grotta i Jerusalem där det står hur någon viss person “borde” vara.

Vad som är rätt eller bra eller perfekt för en person är inte nödvändigtvis det för en annan. Så hur skulle någon enskild människa kunna ha monopol på hur verkligheten ”borde vara” och ha rätten till att pressa andra att leva och vara enligt hens världsuppfattning? Ändå uttrycker vi väldigt ofta våra egna åsikter som om de vore objektiva fakta, och ser det som normalt beteende!

T.ex. “Du borde inte vara så ledsen längre, det där hände ju för länge sedan!”, eller “Du borde se på fler ryska avant-garde konstfilmer. Det är löjligt att bara se på mainstream-filmer.”

Små beteenden – stora konsekvenser

När vi definierar hela grupper som något riktigt negativt och om tillräckligt många tar dessa definitioner på allvar är det en “slippery slope” till mycket allvarligare konsekvenser i samhället. I värsta fall kan dessa mindre saker utgöra en inkörsport för allt från mobbning till våld i parrelationer och diskriminerande lagstiftning. Med det i åtanke är det ännu viktigare att inte acceptera osaklig kommunikation.

Eftersom vi här på Full koll gärna skulle se mindre osakligt beteende och mindre onödigt drama och lidande i vår värld tänker vi att det är viktigt att vara medveten om dessa saker.

Kommer du ihåg tillfällen då du själv upplevt att andra har definierat hurudan du är? Eller att de kommunicerat till dig hur du “borde” göra/vara? Hur kändes det?

Custom Text Input

Unique ID:

osaklig-beteende-kansla

Visible Label (big, above):

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Känner du själv igen dig? Brukar du definiera andra och berätta för dem hur de borde vara eller göra? (Kom ihåg att det är jättevanligt att bete sig så, ta ingen onödig stress över om du gjort det!)

Custom Text Input

Unique ID:

osakligt-beteende-hos-mig

Visible Label (big, above):

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Om det här stycket väckte några andra tankar kan du ägna en stund för att reflektera kring temat här:

Custom Text Input

Unique ID:

osakligt-beteende-reflektera

Visible Label (big, above):

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Bravo!

Du har kommit igenom en del!

Illustration of people cheering and dancing