Skip to content

Vi är sociala djur

I människans evolutionshistoria var det viktigt att höra till en grupp och extremt farligt att behöva klara sig ensam i vildmarken. Våra kroppar driver oss därför mot andra människor och försöker skapa tillitsfulla relationer med dem. Om du någon gång känt dig ensam kanske det kan vara en lättnad att veta att den känslan är din kropps verktyg för att försöka hålla dig vid liv. Vi är med andra ord programmerade att leva sociala liv.

Dina relationsfärdigheter är bland det viktigaste du kan!

Hur våra relationer ser ut påverkar väldigt starkt både vårt eget välmående och hur mycket resurser vi har att lägga ner på andra delar av livet. Därför kan det vara guld värt att ta en funderare på detta tema!

Att veta hur man skapar hälsosamma och bra relationer är nyttigt både i familjelivet, i vänskapsrelationer och i romantiska förhållanden. Det är också en oerhört viktig färdighet i studie- och yrkeslivet!

Många av de möjligheter vi får i livet bygger till stor del på vår förmåga att bete oss på ett sådant sätt att andra tycker om och respekterar oss!

Custom Text Input

Unique ID:

dina-sociala-skills

Visible Label (big, above):

Vilka möjligheter har du hittills fått som åtminstone delvis baserat sig på dina sociala skills?

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Ofrånkomlig smärta & onödigt lidande

Att ha relationer med andra innebär tyvärr inte alltid något positivt utan de är också en källa till en hel del ofrånkomlig smärta, som t.ex. när man förlorar någon, eller när två människor vill olika saker. Vi kommer tyvärr inte ifrån det, men däremot finns det mycket onödigt lidande som vi kan lära oss att undvika eller åtminstone att minska!

En enormt viktig källa till onödigt drama och lidande är om parterna inte har full koll på vad som är sakligt och osakligt beteende.

Hurdana beteendekulturer vill du bidra till att skapa?

De flesta av oss har tyvärr upplevt hur det är att vara del av en grupp där beteendekulturen på något sätt präglas av en massa onödigt drama. Kanske det är mycket skitsnack om andra, mobbning, chefer som beter sig illa, eller bara dålig stämning.

När det kommer till beteendekulturen i de grupper och organisationer du hör till – vare sig det gäller familj, studieliv, arbetsplats eller samhället i stort – har du möjligheten att bidra till att skapa en kultur där det inte går åt tid och energi till att handskas med all världens onödigt drama som följer på att folk beter sig osakligt mot varandra.

Det att du är här och går igenom det här materialet är i sig ett riktigt coolt steg i den riktningen, så tack redan nu för att du tar dig tid till detta!

Osynlig inlärning

De flesta av oss växer upp i en miljö där våra sociala färdigheter inte är något vi lär oss rakt ut, i stil med att ”Nu ska vi gå igenom hur man handskas med känslan av att ha blivit bedragen”, eller ”Dagens lektion handlar om avundsjuka” – utan det är något som vi lär oss automatiskt och mera indirekt. (Och som vi som vuxna magiskt förväntas kunna!)

Tyvärr är det också många som inte har speciellt bra modeller för emotionella, sociala, och andra livsfärdigheter under sin uppväxt.

I den här djupdykningen ska vi alltså utforska allt detta osynliga och ”självklara” och sätta ord på det! Innan vi går vidare tar vi en reflektionspaus för att hjälpa det här materialet att fastna i ditt minne!

Hur mycket dramatik och lidande medför dina relationer till ditt liv?

Custom Radio Button Input

Radio group name:

miniquiz-dramatik-lidande

Unique value:

relationer-kolugna-sakliga

Visible label:

Mina relationer är kolugna och 100% sakliga, de ger mig trygghet, glädje och utrymme att vara mig själv och att ha roligt tillsammans med andra.

Custom Radio Button Input

Radio group name:

miniquiz-dramatik-lidande

Unique value:

varierar-vissa-jobbiga-andra-jattebra

Visible label:

Det varierar, vissa av mina relationer är oklara och jobbiga medan andra är jättebra och enkla.

Custom Radio Button Input

Radio group name:

miniquiz-dramatik-lidande

Unique value:

relationer-les-miserables

Visible label:

Mina relationer är som en Les Miserables-musikal utan slut, med mindre spontant sjungande och färre dansnummer.

Custom Radio Button Input

Radio group name:

miniquiz-dramatik-lidande

Unique value:

bor-ensam-under-gran

Visible label:

Jag bor ensam under en gran och skapar alldeles själv allt drama och lidande i mitt liv, tack så mycket.