Skip to content

Ge dig själv en chans att älska dig själv som du är!

När du vågar bemöta dig själv som den du är, då kan du även visa dig som dig själv för andra, och på riktigt känna deras kärlek för dig, precis som den du är.

När du agerar enligt ditt inre vetande istället för att sträva efter att vara perfekt enligt inlärda mönster, ger du dig själv en ovärderlig chans att möta dig själv som den alldeles unika person du är. Du ger dig själv möjligheten att älska dig själv så som du är. Det betyder inte att du inte skulle fortsätta utvecklas – men den utvecklingen sker med glädje och kärlek, istället för med tryck, skuldkänslor och skam.

Öva upp modet att vara autentisk istället för “perfekt”

När du slutar leva enligt inlärda regler för hur du “borde vara” och slutar fejka dig genom livet kan du råka ut för situationer som du inte förväntade dig. Det kan kräva mod att utforska vad som på riktigt känns bra för dig och ger dig glädje, vare sig det gäller akademiskt arbete, relationer eller din kropp.

I processen mot att vara riktigt ärlig med dig själv och att ta emot din egen sanning, påverkar det både i både ord och handling dig själv och andra runt omkring dig. (Men kom ihåg att vara ärlig på ett varmt, öppet och nyfiket sätt, så klart!)

Det kan vara skrämmande att vara ärlig, folk kan reagera på att du har förändrats och  börja uppfatta dig som lite skrämmande. Det är okej. Det är okej att vara lite skrämmande, och det är okej att känna rädsla. Belöningen är oerhört stor när du allt mer börjar leva enligt din egen sanning, istället för att fejka dig igenom livet. 

Ju mer du känner att du lever och fattar beslut i linje med din egen inre röst, desto bättre känns hela livet! Då behöver inte ens svåra situationer rubba din balans. Du kan trots allt inte kontrollera yttre omständigheter. Men du kan agera i linje med din egen sanning!

Hjälp dig själv att vara ärlig – genom att reglera dina nervsystem

För att hjälpa dig att leva i linje med din inre röst, kan det vara bra för dig att öva upp de tekniker som vi presenterat på olika håll här på Full Koll, tekniker som har som mål att hjälpa dig att reglera dina nervsystem. 

När du vill göra något nytt, något som känns svårt eller kanske farligt – så som att vara ärlig mot dig själv istället för att försöka vara perfekt – är det bra att veta hur du skall göra för att minska på aktiveringen av ditt hotsystem och i stället öka på aktiveringen av ditt trygghetssystem. 

Det viktigaste verktyget är att du övar dig i att förhålla dig själv till dina egna upplevelser på ett varmt, öppet och nyfiket sätt.

Lev med din kropp & lev ditt liv, istället för att kontrollera 

Som vi nämnde i stycket om objektifiering, blir vi i dagens värld kontinuerligt uppmuntrade att behandla våra kroppar som objekt som vi skall utvärdera och kontrollera. Det är som om vi skulle vara vilda djur som blivit inlärda att inte leva utgående från våra instinkter och våra egna kroppar, utan istället uppfatta dem som något som ska behaga, passa in, spännas och kontrolleras.

Hur skulle det vara om du istället levde utgående från din kropp, så att du verkligen skulle vara medveten om hur den känns inifrån, istället för att uppe i huvudet ha en dömande inställning till din kropp och se ned på den som om den vore något att tygla (metaforiskt sett)?

Övning

Du kan nu testa på hur det skulle kännas att leva mer medvetet utgående från din kropp. 

Ta några djupa andetag, och försök känna in dina händer inifrån. Försök sätta ord på hur de känns. Kanske huden känns sval och kanske känner du en vag vibration inne i händerna, eller känner du något helt annat?

Försök nu känna hela din kropp på samma sätt. Du kan föreställa dig att du fyller kroppen med din medvetna uppmärksamhet. I verkligheten känner du dessa förnimmelser hela tiden, men de är inte alltid medvetna.

Om du har svårt att känna hur din kropp känns inifrån, kan du testa på det nästa gång du tränar. Under fysisk ansträngning kan det vara lättare att känna hur hjärtat pumpar, hur det känns att andas, och hur beröring känns för din hud. Du kan notera hur andningen fungerar av sig själv, hur hjärtat pumpar blodet och hur alla dina inre organ gör olika saker hela tiden, helt enligt sin egen uppgift.

Medan du läser detta, kanske din hand emellanåt av sig själv har vandrat till en chipspåse, eller till ett vattenglas, trots att du inte medvetet planerat att du just i denna stund äta eller dricka.

Det kan vara bra att komma ihåg att din kropp är oerhört intelligent, och att du i allmänhet vet mycket mer än vad du själv är medveten om. Dina sinnen tar trots allt in en oerhörd mängd data varje stund, från mikro-ansiktsrörelser till information om hur luftens temperatur ändras, och allt detta tas in av din kropp. 

Ändå tror vi att vi kan fatta bättre beslut genom att “tänka rationellt” än genom att lyssna på hela vår intelligens! Trots att vi, när vi tänker rationellt, bara har tillgång till den medveten informationen – vår kropp vet en himla massa som inte når vårt medvetande. Att bara använda det rationella tänkandet i beslutsfattning är alltså som att bara använda en av tio cylindrar i en motor!

Ju mer du kan slappna av med att vara i din kropp, och känna all njutning och smärta i kroppen, desto mer kan du leva fullt ut. Frågan är på sätt och vis om du är nöjd med att leva i en bur gjord av regler och den falska tryggheten av att evigt söka efter perfektion, eller om du själv vill lyssna på din kropp och inse vad som känns riktigt bra och glädjande för just dig.

Saken är den att ingen annan än du själv har tillgång till din kropps perspektiv, till det som din kropp vet. Det är bara du som har det. Varje människa har bara tillgång till sanningen i sin egen kropp, sedan har vi samtidigt en mängd gemensamma regler och normer och dylikt som borde passa alla. Men du är den enda människan i hela världen som på djupet kan känna in vad som på riktigt känns djupt glädjande för dig, som passar just för dig! Du är den enda som kan veta vad som faktiskt känns stadigt och som rätt sak för dig att göra. 

Bravo!

Du har kommit igenom en del!

Illustration of people cheering and dancing