Skip to content

Helt perfekt

Vad betyder det att vara perfekt? Att prestera perfekt, eller att se perfekt ut? Vad betyder egentligen ordet “perfekt”?

Vad väcker ordet perfekt för associationer i dig? Och hurdan känsloladdning har det här ordet? Får det dig att känna dig glad och avslappnad, eller kanske något annat…?

Custom Text Input

Unique ID:

ordetperfekt

Visible Label (big, above):

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Hur är din relation till att sträva efter perfektion?

Custom Radio Button Input

Radio group name:

strvaefterperfektion

Unique value:

strvaefterperfektionett

Visible label:

allt ska va så in i h******s perfekt och om något jag gör inte är tiptop så vill jag helst gömma mig.

Custom Radio Button Input

Radio group name:

strvaefterperfektion

Unique value:

strvaefterperfektiontwo

Visible label:

jag har en hel del ångest över att det jag gör inte är tillräckligt bra, fast jag samtidigt på sätt och vis vet att jag gjort ett tillräckligt bra jobb

Custom Radio Button Input

Radio group name:

strvaefterperfektion

Unique value:

strvaefterperfektiontwo

Visible label:

jag har en hel del ångest över att det jag gör inte är tillräckligt bra, fast jag samtidigt på sätt och vis vet att jag gjort ett tillräckligt bra jobb

Blotta tanken på att det vi gör eller att vi själva skulle behöva vara perfekta gör åtminstone oss här på Full Koll utmattade. Man kan fundera över vad syftet med ordet perfekt över huvud taget är – finns det nån nytta med

Custom Text Input

Unique ID:

vadeperfekt

Visible Label (big, above):

Finns det egentligen något som på riktigt är permanent “perfekt”, dvs. felfritt och helt och hållet färdigt? Vilken nytta finns det med ordet? Vad tycker du?

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Objektifierar du dig själv?

Vad handlar perfektionism egentligen om och varför kan perfektionism kännas obehagligt? 

När du strävar efter att vara perfekt, ser du på dig själv utifrån och bedömer ifall du lever upp till dina krav eller inte. Om du uppfattar det som att du inte når upp till dina krav, försöker du förbättra och kontrollera dig själv tills du lever upp till de krav du har ställt upp.

När du gör så här objektifierar du dig själv. Du behandlar dina prestationer, din kropp och ditt liv som objekt vilkas värde går att mäta och bedöma. Det här är i och för sig inte alls konstigt. I skolan lär vi oss att det hör till att sätta betyg på prestationer och att jämföra sig med andra. Varje dag ser vi hur människor blir utvärderade enligt sitt utseende och enligt krav om hur ett bra liv “borde” se ut.

När vi växer upp i en kultur där människor objektifieras av andra, lär vi oss att vårt liv skall se ut på ett visst sätt, som det “borde” göra för att accepteras av andra. Vi ser oss själva som objekt som bör utvärderas och kontrolleras, vi ser oss själva i spegeln och iakttar våra liv och handlingar, bedömer dem och pekar med fingret på det som inte är “tillräckligt bra”, och utvärderar oss som om vi vore utanför oss själva.

Custom Text Input

Unique ID:

objektifieringavdigsjalv

Visible Label (big, above):

Hur känns den här tanken för dig? Känner du igen dig, eller kanske inte alls?

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Custom Text Input

Unique ID:

vadobjektifierardu

Visible Label (big, above):

Om du känner igen dig, vad är det som du objektifierar; dina prestationer, din kropp, eller ditt liv i allmänhet?

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Bravo!

Du har kommit igenom en del!

Illustration of people cheering and dancing