Skip to content

Slutreflektion

För att sammanfatta det här paketet, och gå igenom vad du lärt dig, ska vi köra en liten slutreflektion.

Custom Text Input

Unique ID:

vilkavardeviktigasteinsikterna

Visible Label (big, above):

Vilka var de viktigaste insikterna du fick när du gick igenom det här materialet?

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Custom Text Input

Unique ID:

hurknnerdunuinfrperfektionistisktbeteenden

Visible Label (big, above):

Hur känner du nu inför perfektionistiskt beteende? Har något ändrats från hur du kände innan du gick igenom den här djupdykningen?

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Custom Text Input

Unique ID:

finnsdetngotduvillbrjagraannorlundaifortsttningen

Visible Label (big, above):

Finns det något du vill börja göra annorlunda i fortsättningen i stället för att bete dig på ett sätt som fokuserar på perfektion, dvs. att lyssna inåt på vad som känns äkta på djupet?

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Custom Text Input

Unique ID:

vadskullekunnagradetlttarefrdigattgradessandringaridittbeteende

Visible Label (big, above):

Vad skulle kunna göra det lättare för dig att göra dessa ändringar i ditt beteende?

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Custom Text Input

Unique ID:

vadskullevaraettpyttelitetfrstastegidenriktningensomduvillg

Visible Label (big, above):

Vad skulle vara ett pyttelitet första steg i den riktningen som du vill gå?

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Custom Text Input

Unique ID:

vadvilldukommaihgsenare

Visible Label (big, above):

Vad vill du komma ihåg senare av det du lärt dig här? (Du kan t.ex. ta tillfället i akt att skriva upp det åt dig själv på ett ställe där du kommer se det ofta! T.ex. på en påminnelseapp! Vi kan tipsa om appen Yapp, där dina egna påminnelser poppar upp på random tider under dagens lopp.)

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Härligt jobbat!

Tack för att du tog dig tiden att gå igenom denna djupdykning! Du har officiellt gjort världen till en lite bättre plats! 

Om den här djupdykningen, eller det andra materialet här på Full Koll kändes hjälpsamt för dig, ber vi dig att tipsa andra som din inre röst tror att skulle kunna ha nytta av att grotta ner sig i dessa frågor! 

Bra jobbat!

Du har avklarat denna modul!

Stylized people cheering