Skip to content

Bli din egen coach!

När vi har svårt att få saker gjorda eller att ens komma igång, är det ofta hjälpsamt att medvetet aktivera kroppens trygghetssystem. Det gäller med andra ord att ta en chill pill och hjälpa kroppen att slappna av och komma in i flowen av att göra.

Ett utmärkt sätt att åstadkomma det här är att tala till sig själv på ett coachande sätt, att använda sig av konstruktiv kritik och äkta peppande uppmuntran. (Om du inte testat på att high-fiva dig själv när du gjort bra ifrån dig så rekommenderar vi det varmt!)

När det gäller att få saker och ting gjorda räcker det med att du vet att genom att ge dig själv hård och kall kritik aktiverar du ditt hotsystem.

Ett aktiverat hotsystem gör att du har ännu svårare att komma igång med det du vill få gjort, eller fortsätta jobba. Konstruktiv, hjälpsam kritik kommer däremot att göra ditt arbete mer effektivt i och med att din kropp inte kommer att få budskapet att du är i fara och behöver undvika situationen som leder till att den får kritik.

Oberoende av om du tänker att du förtjänar att behandla dig själv på ett trevligt sätt eller inte är det med högsta sannolikhet mycket effektivare för dig att vara trevlig mot dig själv än att vara otrevlig, med tanke på hur mycket du kommer att få gjort om du väljer den trevliga vägen!

Custom Text Input

Unique ID:

har-kall-inte-stromso

Visible Label (big, above):

Hurdan hård och kall självkritik har du gett dig själv när något inte gått som på Strömsö?

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Custom Text Input

Unique ID:

hur-konstruktiv-varm-lata

Visible Label (big, above):

Hur skulle konstruktiv och varm feedback åt dig själv om samma tema låta?

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Custom Text Input

Unique ID:

vilket-satt-feedback-fortsattningen

Visible Label (big, above):

På vilket sätt vill du ge dig själv feedback i fortsättningen?

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Lär dig av dina misstag

När det gäller att öva konstruktiv självkritik är den attityd du har beträffande att göra misstag helt central. Om du uppfattar misstag som något du försöker undvika till varje pris, kommer det sannolikt att vara mycket svårare för dig att ge dig själv hjälpsam självkritik, än om du ser misstag som en central del av att göra något nytt, coolt och värdefullt.

Hjälpsam självkritik gör dig mer effektiv och hjälper dig att utvecklas snabbare. Det lönar sig alltså för dig att börja uppfatta misstag som något du inte behöver vara rädd för, utan som något som du lär dig av.

Att lära sig och att utvecklas är den centrala orsaken till att t.ex. proffsidrottare spenderar så mycket tid på att se på videoinspelningar av sina prestationer. Att fira det som gick bra är utmärkt! Varför inte njuta av det? Den bästa möjligheten för att kunna utvecklas vidare är att konstruktivt analysera det som inte gick som på Strömsö.