Skip to content

Definiera framgång – testa processmål!

När våra värderingar och mål är tydliga för oss, är det också lättare för oss att hitta glädje och tillfredsställelse i själva görandet. Görandet utgör trots allt den största delen av livet, snarare än de korta stunder då man får ett besked om att något man strävat efter lyckats eller misslyckats.

Det handlar alltså delvis om att du kan lägga dina “nöjdhets-ägg”, dvs. sådant som ger dig glädje och tillfredsställelse, i en korg som du själv kontrollerar (dvs. hur du beter dig och varför du gör det du gör) istället för att lägga dem i en korg som du själv inte har kontroll över (dvs. beroende av vad andra gör och tycker).

Det här kan man kalla processmål.

Vi tar några praktiska exempel:

Jag har lyckats med den här kursen om jag får ett visst vitsord.

vs. 

Jag har lyckats med den här kursen om jag gjort klart de uppgifter som hör till kursen på ett sådant sätt att jag känner att jag lärt mig det som kursen handlar om.

Jag kan vara stolt över mig själv om jag kommer in till den utbildningen jag sökt till.

vs. 

Jag kan vara stolt över mig själv om jag lägger mitt engagemang i att söka till en utbildning som känns meningsfull för mig.

Testa på detta genom att välja ett mål som är viktigt för dig och där ditt fokus är på vad du vill åstadkomma. Gör om det här målet till ett processmål!

Custom Text Input

Unique ID:

slutresultatet-det-viktiga

Visible Label (big, above):

Mål där slutresultatet är det viktiga (t.ex. hur andra utvärderar det du gjort):

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Custom Text Input

Unique ID:

processmal-sjalva-gorandet

Visible Label (big, above):

Processmål där själva görandet är meningsfullt och ger dig känslan av att du lyckats när du gjort detta:

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Vad väcker den här övningen för tankar hos dig? Vilket fokus tänker du att gör ditt liv bättre: det du åstadkommer eller att du njuter av görandet? Finns det värde i att använda sig av båda infallsvinklarna?

Custom Text Input

Unique ID:

slutresultat-process-vacker-den-tankar

Visible Label (big, above):

Visible Description (small, below):

Jag tänker att…

Visible Postfix (normal, to the right):

Bravo!

Du har kommit igenom en del!

Illustration of people cheering and dancing