Skip to content

Dina mål som en del av din framtidsvision

För att skapa ett liv som gör dig lycklig på djupet behöver du se till att du gör saker som är meningsfulla för just dig. När du skapar egna tydliga och meningsfulla mål kommer de indirekt att mata din motivation. (Fast nu tänker vi alltså inte att motivation är ett mål i sig, utan målet är helt enkelt att du lever ett liv som du trivs jättebra med!)

I värsta fall ger dina mål dig nämligen ångest! Tänk själv, om ditt mål för dagen skulle vara “skriv klart gradun”! Eller ännu värre, bara “gradun”.

Ju SMARTare ditt mål är, desto hjälpsammare är det för att du ska få gjort det som är viktigt för dig:

Specifikt – Ditt mål behöver vara extremt tydligt så att det inte i onödan aktiverar ditt hotsystem. Jämför dessa: “The imperial march” vs. “Lära mig spela John Williams the Imperial March på hydraulofon”
Notera att det är viktigt att använda verb! Så var specifik med att beskriva exakt vad det är du ska göra!

Meningsfullt – Ditt mål behöver vara viktigt och relevant för Dig!
T.ex. “Orsaken till att jag vill lära mig spela “The imperial march” på hydraulofon är att det är viktigt för mig att ha roligt och göra nya saker och samtidigt utmana min kreativitet Det här målet är helt i linje med de värderingarna!”

Adaptivt – Det här ordet är lite knepigt men det blir ett bra akronym (SMART) av det hela. Att ditt mål är adaptivt betyder helt enkelt att ditt liv blir bättre av att du åstadkommer ditt mål!
T.ex. “Mitt liv blir bättre av att jag lär mig spela den här låten på hydraulofon, för det kommer att ge mig glädje!”

Realistiskt – Om du inte har resurserna (tid, färdigheter, pengar etc) att åstadkomma ditt mål så kommer det förstås snarare att orsaka ångest och prokrastinering än att hjälpa dig få saker gjorda.
T.ex. “Ok, jag har budgeterat pengar till att köpa en hydraulofon och jag kommer inte att ha andra hobbyer den här sommaren, så det blir ett perfekt projekt!”

Tidsbundet – Om du är otydligt med när exakt du tänker göra det du ska göra, är sannolikheten högre att du kommer att undvika att göra det, än om du har en tydlig tidsram. Se till att du är tydlig även i detta avseende!
T.ex. “Jag ska öva mellan kl. 16 och 17 på måndag, onsdag och torsdag.”

För att få en smak av hur det här skulle kunna se ut i ditt liv rekommenderar vi att du testar på att skriva ut ett SMART mål som är relevant för dig. Det hjälper dig att processa och lagra det här sättet att tänka!

När du sen i fortsättningen sätter upp mål åt dig själv behöver du inte nödvändigtvis skriva ned allt, men förhoppningsvis kommer det ringa en klocka i ditt bakhuvud om ditt mål inte fyller alla kriterier.

Specifikt – Min extremt tydliga beskrivning på vad det är jag ska göra, vilket är mitt mål?

Custom Text Input

Unique ID:

specifikt-vilket-mal

Visible Label (big, above):

Visible Description (small, below):

Vilket är mitt mål?

Visible Postfix (normal, to the right):

Meningsfullt – Beskrivning på varför det här målet är viktigt för mig!

Custom Text Input

Unique ID:

meningsfullt-varfor-viktigt

Visible Label (big, above):

Visible Description (small, below):

Varför är målet viktigt?

Visible Postfix (normal, to the right):

Adaptivt – Varför kommer mitt liv att bli bättre om jag åstadkommer det här målet

Custom Text Input

Unique ID:

adaptivt-varfor-liv-battre

Visible Label (big, above):

Visible Description (small, below):

Hur förbättras mitt liv?

Visible Postfix (normal, to the right):

Realistiskt – Vilka (mentala, fysiska, tidsmässiga, emotionella, ekonomiska etc.) resurser behöver jag för att åstadkomma det här målet, och har jag dem?

Custom Text Input

Unique ID:

realistiskt-vilka-resurser

Visible Label (big, above):

Visible Description (small, below):

Vilka resurser?

Visible Postfix (normal, to the right):

Tidsbundet – När exakt ska jag göra det som behövs för att åstadkomma det här målet?]

Custom Text Input

Unique ID:

tidsbundet-nar-exakt

Visible Label (big, above):

Visible Description (small, below):

När?

Visible Postfix (normal, to the right):

Ok, nu har du koll på det här med SMARTa mål! Sedan kan det vara hjälpsamt att tänka på att du kan skapa mål i olika storlekar

– mål som är väldigt långsiktiga, kanske sträcker sig flera år framåt i tiden, som att spara in pengar för att köpa en löjligt dyr futuristisk motorcykel, eller få drömjobbet?

– mellanstora mål, t.ex. mål för ett visst projekt som du har på gång, t.ex. att lära din hund att släcka taklampan eller att skriva klart ditt examensarbete.

– mindre mål, som exempelvis att lära dig moonwalka

Testa på att identifiera ett meningsfullt mål i varje storlek:

Custom Text Input

Unique ID:

langsiktigt-mal-viktigt

Visible Label (big, above):

Långsiktigt

Visible Description (small, below):

Ett långsiktigt mål som är viktigt för mig är…

Visible Postfix (normal, to the right):

Custom Text Input

Unique ID:

mellanstort-mal-viktigt

Visible Label (big, above):

Mellanstort

Visible Description (small, below):

Ett mellanstort mål som är viktigt för mig är…

Visible Postfix (normal, to the right):

Custom Text Input

Unique ID:

litet-mal-viktigt

Visible Label (big, above):

Litet

Visible Description (small, below):

Ett litet mål som är viktigt för mig är…

Visible Postfix (normal, to the right):

Ibland ligger svårigheten främst i att komma igång, och då kan det ofta vara väldigt hjälpsamt att använda sig av löjligt små mål. När du märker att du undviker att göra något som på riktigt är viktigt för dig, kan du testa på att bryta ner målet i löjligt små steg. Nyckeln är att göra stegen så små att du, när du tänker på att göra dem, inte känner impulsen att undvika hela uppgiften. Det kanske fortfarande inte känns roligt, men du får åtminstone inte impulsen att öppna sociala medier eller vad du nu gör, när du undviker att jobba.

Det kan t.ex. se ut på följande sätt. Om ditt mål är att skriva ett utkast för en uppsats och du märker att du undvikit det så pass länge att du börjar känna dig missnöjd med situationen, då skulle dina löjligt små steg kunna se ut på följande sätt:

  • Sätt på datorn
  • Läs igenom vad det exakt är som du ska göra
  • Skapa ett nytt dokument
  • Spara dokumentet
  • Skriv upp ett ord eller en idé som relaterar till vad uppsatsen ska handla om
  • Skriv upp ett till ord eller en annan idé som relaterar till vad uppsatsen ska handla om
  • etc.

Det här kan kännas löjligt – och det är ok! Det här är just de stegen som du ändå behöver göra för att skriva en uppsats, den enda skillnaden är att du skapar så mycket tydlighet att ditt hotsystem inte aktiveras i onödan. Ett aktiverat hotsystem får dig nämligen lätt att undvika skrivandet. 

Hurdana mål har du som är viktiga för dig och som du undvikit att ta itu med? (Om du inte har en sådan situation på gång kan vi gratulera! Då kan du hitta på ett scenario.)

Custom Text Input

Unique ID:

mal-undvikit-ta-itu-med

Visible Label (big, above):

Visible Description (small, below):

Dessa mål har jag undvikit att ta itu med

Visible Postfix (normal, to the right):

Ok, bryt nu ned det här målet i de tre första, löjligt små, steg som du behöver göra för att komma igång. 

Custom Text Input

Unique ID:

lojligt-steg-ett

Visible Label (big, above):

1.

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Custom Text Input

Unique ID:

lojligt-steg-tva

Visible Label (big, above):

2.

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Custom Text Input

Unique ID:

lojligt-steg-tre

Visible Label (big, above):

3.

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Se på dina löjligt små steg och känn efter – känns dessa ok eller känner du fortfarande för att undvika dem? Om du känner för att undvika dem kan du testa på att göra uppgifterna ännu mindre!