Skip to content

Lär dig reglera dina nervsystem!

Ok, vi lovade att berätta hur du kan handskas med dina svåra inre upplevelser, det ska vi göra nu! Grunden ligger i att förstå hur dina nervsystem egentligen fungerar. Du behöver inte lära dig allt i minsta detalj, men vi går igenom grunderna för att du ska förstå logiken! Sedan kan du använda dig av dessa principer och tillämpa dem i praktiken – i de unika situationer där ditt liv utspelar sig! 

Det är som att lära sig att köra bil – du behöver inte lära dig varje detalj om hur motorn fungerar, men för att inte råka ut för en massa onödiga (dyra och jobbiga) olyckor är det bra att veta hur bromsen och gasen fungerar, och åt vilket håll det lönar sig att titta när du byter fil mm. På så sätt kan du hålla dig själv (och andra) hela, trygga och välmående i studievardagens trafik! 

(Du kan även senare “level up” genom att gå igenom de fördjupade modulerna – vilket kan jämföras med att bli expert på att köra stadigt, fort och tryggt i just precis de omgivningar som är mest relevanta för dig!)

Dina nervsystem 101

Som rubriken säger så talar vi här om nervsystem i plural. Du kanske minns att hjärnan på finspråk kallas för det centrala nervsystemet. Vi har förstås också en massa nerver i resten av kroppen: det perifera nervsystemet. Detta har olika delar och funktioner, men när det gäller att hjälpa dig att handskas med dina svåra upplevelser på ett effektivt sätt ska vi bara fokusera på två delar, utöver hjärnan: 

 1. det sympatiska nervsystemet (dvs. hotsystemet – inte alls sympatiskt kan man ju tycka!) 
 2. det parasympatiska nervsystemet (dvs. ditt trygghetssystem)

Dina nervsystem speglar vad som händer i världen

När vi upplever något som vår hjärna tolkar som ett hot (som när vi upplever att någon beter sig kallt emot oss, eller när vi ombeds göra något och blir rädda för att vi inte kommer att klara av det) så aktiveras vårt hotsystem. När vi blir behandlade med värme, öppenhet och nyfikenhet, så aktiveras vårt trygghetssystem – enkelt, eller hur?

Även dina tankar aktiverar nervsystemen

Men! Det är inte hela bilden! Ja, våra nervsystem reagerar på det som på riktigt händer här och nu, men utöver detta reagerar våra nervsystem även på sådant som bara utspelar sig i vårt tänkeri.

Med tänkeriet menar vi samlingen av all språklig aktivitet som sker inom dig, t.ex. när du tänker att “jag har bara druckit fem koppar kaffe idag, det är nog helt ok med en till”, eller när du peppar dig själv inombords inför en presentation: “det går nog bra, det är bara att föreställa sig att alla i publliken är nakna, nej nej okej det var inte en bra idé – hur får jag bort den här bilden från mitt huvud?!“

Du kanske på basen av dina egna upplevelser känner igen hur starkt vi människor kan reagera på våra egna tankar? Allt är ok, men plötsligt börjar du fundera på den där pinsamma grejen som hände för 10 år sedan, och vips är det som att du är tillbaka i den situationen. Eller så börjar du oroa dig för något som inte ännu hänt och som du inte ens vet om det kommer att hända eller inte!

Livet är farligt – när du lever i ditt huvud!

Vi människor har en tendens att spendera en stor del av våra liv “i våra huvuden” istället för att vara närvarande i det som händer här och nu. Vi funderar ofta på något som redan hänt eller som kanske är på kommande. Tyvärr är dessa tankar ofta färgade av de negativitetsglasögon som vi ärvt från vår evolutionshistoria. Vi människor har alltså en tendens att fokusera på hot i vår omgivning istället för att ta det lugnt och njuta av livet. Det här gör ofta våra huvuden till en rätt obehaglig och hotfylld plats.

Hjälpsamma & ohjälpsamma tankar

När det kommer till våra tankar kan vi engagera oss i vad än som ploppar upp i tänkeriet. Vi kan också välja att först bedöma om tanken som dykt upp är hjälpsam för oss eller inte, och sedan bestämma oss för om vi tar den på allvar. I ett nötskal kan du tänka så här:

 • om en tanke ger dig energi att göra något som för ditt liv i en riktning som känns meningsfull för dig är den hjälpsam!
 • om en tanke dränerar dig på energi och för ditt liv i en riktning som inte känns meningsfull för dig är den ohjälpsam.

Vissa tankar om hot kan vara hjälpsamma – t.ex. kan vi brainstorma om hur vi pragmatiskt kan lösa en viss situation.

Andra “trevliga” tankar kan vara ohjälpsamma – t.ex. om vi tänker att det inte är någon fara med att träna hårt fast vi är sjuka.

Föreställda katastrofer = verkliga katastrofer (för din hjärna och din kropp)

Om vi går omkring och tänker på något som inte händer här och nu, och om en stor del av det vi tänker på är ohjälpsamma tankar som är fokuserade på potentiella hot, hur påverkar detta våra nervsystem? Svaret är: Det fyller våra liv med onödig stress! Våra hjärnor och därmed kroppar ser inte skillnad på om något händer på riktigt här och nu, eller om vi bara föreställer oss att det händer, t.ex. när vi engagerar oss i katastroftankar om hur det skulle vara om det där totalt orealistiska men hemska skulle hända…

Custom Text Input

Unique ID:

absurda-katastroftankar

Visible Label (big, above):

Nämn en absurd katastroftanke du kommer ihåg att du haft:

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Det är otroligt vad våra hotsystem hittar på, eller hur?

Onödig hotsystemsaktivering leder till onödiga stresshormoner

Så när du går omkring och tänker på hotfulla och obehagliga (verkliga eller påhittade) scenarier, så aktiverar det ditt hotsystem. Det här påverkar direkt din kropp genom att utlösa stresshormoner som får dig att spänna dig och så vidare. 

Vår onödiga hotsystemsaktivering kan orsaka en mängd fysiska (eller så kallade psykosomatiska) problem! Men det är förstås också viktigt att ta sig till läkaren för att utesluta fysiska orsaker. Hursomhelst… Tillbaka till hotsystemet!

Dina tankar har makt över dina nervsystem

Följande exempel kan förtydliga hur det fungerar: föreställ dig att man sätter en människa i en fMRI-maskin (dvs. en maskin som visar hur hjärnans aktivitet förändras när man gör eller tänker olika saker), och ber denna person bita i en citron. Tänk dig sedan att man endast ber personen föreställa sig att bita i en citron. Hjärnaktiviteten i dessa två fall ser likadan ut! Samma områden lyser upp på skärmen i samma mönster, men eventuellt med lite svagare aktivering då personen bara föreställer sig att bita i en citron. 

När du engagerar dig i tankar om att något kommer att gå åt skogen, eller tänker tillbaka på något som faktiskt gick åt skogen i det förflutna, tror din hjärna att det händer här och nu och aktiverar ditt hotsystem för att skydda dig!

När du engagerar dig i hotfulla tankar blir det värre!

Tyvärr, så är det. Och det tar ungefär 2 minuter för hotsystemsaktiveringen att gå över i kroppen efter att du tänkt en obehaglig tanke. Det kanske låter som en orealistiskt kort tid? Faktum är ju att vi inte brukar stanna upp efter en tanke! Med nästa ohjälpsamma tanke aktiverar vi igen hotsystemet, och sen igen och igen… Därmed blir hotsystemsaktiveringen påslagen en mycket längre tid än bara två minuter. I värsta fall eskalerar aktiveringen riktigt ordentligt så att vi får rejäl ångest eller t.o.m. en panikattack!

Tappa inte hoppet i onödan!

Om allt detta låter deprimerande och hopplöst – så är det helt normala känslor att ha!

Det är inte alltid så lätt att vara människa! Och ibland är det riktigt riktigt jobbigt.

Men, det finns som sagt en hel del saker vi kan göra för att hjälpa oss själva handskas med att vi går omkring med dessa levande fossil i våra huvuden och kroppar.

Kort sagt kan vi göra två olika saker för att reglera våra nervsystem: 

 1. Minska den onödiga hotsystemsaktiveringen
 2. Öka aktiveringen av trygghetssystemet

Mellanquiz om hurdan koll du har på din stenåldershjärna

För att få det här att fastna i ditt minne (dvs. ändra på din hjärnas struktur!) kör vi ett litet test:

Vilka nervsystem har vi diskuterat här?

Custom Ratt/Fel Input

Unique ID:

hotsystemetochtrygghetssystemet

Visible Label:

Hotsystemet och trygghetssystemet

Correct Answer:

ratt

Custom Ratt/Fel Input

Unique ID:

detsympatiskaochparasympatiskanervsystemet

Visible Label:

Det sympatiska och parasympatiska nervsystemet

Correct Answer:

ratt

Custom Ratt/Fel Input

Unique ID:

detperiferaochcentralanervsystemet

Visible Label:

Det perifera och centrala nervsystemet

Correct Answer:

ratt

Custom Ratt/Fel Input

Unique ID:

detosympatiskaochsympatiskanervsystemet

Visible Label:

Det osympatiska och sympatiska nervsystemet

Correct Answer:

fel

De tre första alternativen är rätt svar! Vi har talat om hjärnan (det centrala nervsystemet) och nerverna som sträcker sig ut i kroppen (det perifera nervsystemet), om hotsystemet (dvs. det sympatiska nervsystemet) och om trygghetssystemet (dvs. det parasympatiska nervsystemet). Även om hotsystemet kan kännas som rätt osympatiskt, hoppas vi att du så småningom börjar uppskatta värdet i att ha ett välfungerande hotsystem!

Så vad kan du göra för att bli vän med din stenåldershjärna?

Det finns flera olika strategier som du kan använda dig av, det är bara att experimentera och se vad som fungerar för just dig i en viss situation. Vi börjar med att diskutera hur du kan handskas med ohjälpsamma tankar. Sedan kommer du att få lära dig om andra strategier i de andra djupdykningarna här på Full koll!
Nedan får du en överblick över alla de strategier som du kommer att få lära dig för att i forsättningen bättre kunna handskas med olika upplevelser i livet: 

 • Lär dig att ta avstånd från dina ohjälpsamma tankar 
 • Öka sannolikheten för konstruktiv, coachande självkritik (när den behövs)
 • Odla en varm, öppen och nyfiken attityd till dig själv (och andra)
 • Öppna upp för att faktiskt känna dina jobbiga känslor (vi vet, det låter inte alls kul!)
 • Välj dina problem (whaaat?!)
 • Tydliggör varför det som du vill göra är viktigt för dig
 • Gör det som är viktigt för dig – lär dig hur du faktiskt kommer igång!
 • Bli närvarande i det du gör här och nu

Andra centrala färdigheter för att må så bra som möjligt

Utöver dessa ”inre” färdigheter är det värt att notera att något så enkelt som att röra på sig så mycket att man svettas ordentligt är jätteeffektivt för att bränna upp stresshormonerna i ens kropp!

Att ta väl hand om sin sömn och att äta regelbundet och mångsidigt är något helt centralt som lätt hamnar i skymundan, trots att det utgör basen för att vi överhuvudtaget ska må bra. Samma gäller beträffande våra andra behov; äkta social kontakt, beröring och förståelse, och att få utlopp för sin kreativitet.

Om du har svårigheter med något av dessa är de goda nyheterna att det kommer att bli lättare ju mer du lär dig om de ovannämnda ”inre färdigheterna”!
När du t.ex. lärt dig att handskas med dina ohjälpsamma tankar på ett bättre sätt kan du ha mer ro att sova bättre.