Skip to content

Att handskas med osäkerhet

En av de svåraste sakerna att handskas med i krislägen är osäkerhet. När tar det här slut? Vad kommer att hända? Hur kommer livet se ut efteråt? När får jag veta?

Som vi diskuterat i inledningskapitlet till Full koll så aktiveras hotsystemet i kroppen när man utsätts osäkerhet och otydlighet. I krissituationer finns det ofta mycket som vi bara inte kan veta eller kontrollera. Samtidigt finns det alltid möjlighet att skapa mer tydlighet och medvetenhet i varje stund – vilket minskar på hotsystemsaktiveringen. 

Man kan tydliggöra vad det är som är osäkert. Vad exakt är jag orolig för? Det bryter ner ångesten i mindre bitar, så att det blir mer hanterbart, istället för att det skulle vara en enda stor otydlig massa.

När vi benämner vad det är vi upplever, t.ex. sätter namn på våra känslor och noterar tankar i stil med “jaha där har vi en orostanke” eller “nu fick jag  en tanke som håller fast vid hur jag skulle vilja ha det istället”, aktiverar vi de främre delarna av hjärnan, våra prefrontalkortex. Vi minskar samtidigt aktiveringen av det limbiska systemet, en evolutionärt äldre del av hjärnan som annars är väldigt aktivt när vi bara snurrar runt i våra hotfyllda tankar.

Vad är på gång i ditt liv just nu som orsakar upplevelser av osäkerhet och svåra känslor? Räkna upp dem en i taget, med så konkret språk som möjligt. T.ex. “Jag är orolig för att jag inte ska ha pengar till nästa månads hyra.” eller “Jag sörjer att min farfar dött för en vecka sedan.”

Custom Text Input

Unique ID:

vad-orsakar-osakerhet

Visible Label (big, above):

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Från osäkerhet till nyfikenhet

Vi kommer inte ifrån att vi inte vet vad som händer i framtiden. Vi kan förvänta oss vissa saker som sannolikt händer, men vi har ingen kristallkula som säkert kan säga hur det blir.

Något som är bra att komma ihåg är att din nuvarande situation inte är din slutgiltiga destination. Det är lätt att fastna i hopplöshet när man jämför det man hade med den obehagliga situationen som finns här och nu – men det är ett extremt snävt, och ofta icke-produktivt, perspektiv på livet. Det är en naturlig konsekvens av att vårt hotsystem är aktiverat. Det ger oss tunnelblick, och vi ser inte de oändligt stora utrymmet som framtiden faktiskt utgör.

Ett bra sätt att erkänna att vi inte vet vad som händer är att lägga till nyfikenhet till situationen. Då aktiveras trygghetssystemet istället för hotsystemet. Vi kan inte bli av med våra svåra tankar och känslor, men det vi kan göra är att lägga till mer hjälpsamma tankar.

Prova om du kan formulera nyfikna frågor om de teman som du nyss identifierade som sådant som är osäkert i ditt liv just nu och som orsakar svåra känslor.

Om du t.ex. skrev: “Jag känner mig rädd för jag vet inte hur jag ska klara mig ekonomiskt.” kan du nu formulera den nyfikna frågan: “Jag undrar på vilket sätt jag kommer att ordna min ekonomiska situation så att den blir så bra som möjligt.”

Custom Text Input

Unique ID:

omformulera

Visible Label (big, above):

Hur skulle du omformulera den här till en nyfiken fundering?

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):