Skip to content

Fokusera på den positiva spänningen

Du kanske undrar varför den här djupdykningen heter “Lär dig spänna dig på rätt sätt”. 

Vi människor brukar generellt försöka undvika känslor som är obehagliga. Det är förståeligt. Men samtidigt hjälper det oss inte speciellt mycket. Om vi vill lära oss nya saker och göra sådant som vi inte redan är experter på kommer vi förmodligen inte känna oss fullständigt lugna.

Hur skulle det vara om målet inte var total avspänning – utan istället en positiv spänning? Att vi inte tog nervositeten som ett problem att bli av med, utan som en mänsklig upplevelse? Att koncentrera oss på spänningen, och se den som en utmaning där vi kan lära oss något nytt eller att göra något bättre än tidigare? 

Om vi kan tillåta oss själva att känna spänning är det ett enormt positivt första steg! 

När man fortsätter att acceptera sin nervositet och se värdet i den, kan detta till och med bli riktigt beroendeframkallande – men på ett bra sätt i och med att man då kan göra allt svårare saker som man aldrig tidigare trott man skulle ha vågat!

En nyckel till att koncentrera sig på sin spänning är att medvetet aktivera sitt eget trygghetssystem. En enkel övning är att bli mer medveten om alla sinnen.

Övning

Se dig omkring i rummet du befinner dig i just nu. Notera allt du ser. Notera att runt omkring dig finns en massa gaser, såsom syre och koldioxid. Du kan inte se dem med blotta ögat, men trots det kan du känna luften i dina lungor, när du andas in och ut. Du kanske kan känna ett vinddrag mot din bara hud, och om inte kan du blåsa lite på handen. Notera vilka ljud du hör. Tryck fötterna mot golvet och känn efter hur det känns. 

Genom att fokusera på dina fysiska sinnesintryck på det här sättet får din kropp en chans att märka att det inte existerar någon fysisk fara, vilket aktiverar ditt trygghetssystem. Om något av dina sinnen på något sätt känns obehagligt, fokusera på de andra istället.

Ett annat sätt att aktivera kroppens trygghetssystem, är att skaffa dig ett annat perspektiv på innehållet i dina upplevelser:

Aktivera kroppens trygghetssystem! Det gör du genom att lägga ena handen på hjärtat och ta fem djupa andetag med en varm, öppen och nyfiken inställning. 

Notera hur det känns att andas. 

Notera vilka ljud du hör just i det här ögonblicket. 

Notera allt du kan se omkring dig. 

Notera dina tankar som kommer och går.

Notera vilket känslotillstånd du har i kroppen.

Notera hur det känns rent fysiskt i kroppen.

Lägg märke till hur du kan notera dina inre upplevelser på samma sätt som dina yttre upplevelser. På så sätt är det inte en så stor skillnad på att notera gardinerna i rummet, och att notera en viss känsla. Båda finns här och nu. Båda kommer och går med tiden. Medvetenheten däremot, den består.

Notera vad det är i dig som upplever att du ser, hör, smakar, känner, och tänker – här och nu. 

Detta är din medvetenhet. 

Inom din medvetenhet finns utrymme för alla dina tankar, känslor, fysiska upplevelser och sinnesförnimmelser. 

Du kan inte se din medvetenhet. Du kan inte höra den, och du kan inte heller fysiskt känna den. Var är den?

Notera om din medvetenhet känns som att den bara existerar i eller runt huvudet.

Notera om din medvetenhet kanske inte har en tydlig gräns.

Är du medveten om utrymmet runt omkring dig?

Var går gränsen för din medvetenhet?

Notera att din medvetenhet även är medveten om sig själv. 

Notera hur det känns när du noterar att din medvetenhet är medveten om sig själv.

Notera att du kan känna dig närvarande här och nu. 

Notera att alla tankar och alla känslor ryms i den här medvetenheten här och nu. Du tillåts slappna av i detta varande. För allt ryms in här.

Notera hur detta tillstånd känns i kroppen, notera hur kroppen kanske kan slappna av i denna trygga närvaro. Om det inte går kan du notera att din medvetenhet noterar även det.

Din medvetenhet har funnits här hela ditt liv, när dina omdömen om dig själv har ändrats från år till år och från stund till stund. Man kan därför säga att din medvetenhet är din verkliga identitet – bortom alla begränsande historier om “vem du är”. Den är även något vi alla har gemensamt, bortom alla inlärda skillnader och omdömen om vad som skiljer oss åt. Det är denna medvetenhet som upplever de olika delarna av att spänna sig – de fysiska upplevelserna, tankarna som rusar samt varje känsla. Det är den här medvetenheten som finns kvar när spänningen går över igen. Den finns här i varje stund av ditt liv när allt annat förändras. 

Du tillåts påminna dig själv om den här upplevelsen så ofta du tycker att det hjälper, och i synnerhet innan du ska göra något där du brukar spänna dig.

Ju mer flexibelt, varmt, öppet och nyfiket vi kan förhålla oss till våra inre och yttre upplevelser, desto lättare är det för oss att stanna i detta avslappnade tillstånd, i och med att vi då inte flyr från nuet i våra försök att kontrollera och ändra på nuet med våra tankar.

I nästa steg ska vi gå igenom fler praktiska övningar som övar upp detta förhållningssätt till våra upplevelser och därmed minskar på en onödig aktivering av hotsystemet och i stället aktiverar kroppens inbyggda trygghetssystem. 

Den gemensamma logiken med alla övningar är följande: 

För att du ska känna dig trygg behöver också din kropp hitta en orsak att känna sig trygg. Detta kan du medvetet lära dig. I grunden handlar det om att du behandlar dig själv på samma sätt som om du tog hand om en nära vän som känner sig spänd – med värme, öppenhet och nyfikenhet. Detta lugnar ner kroppen, tankeprocessen och känslorna. 

De följande övningarna kan vara till hjälp när du övar upp hur du i praktiken effektivt kan hjälpa dig själv då du tenderar att spänna dig.