Skip to content

Vem är du – och vem vill du vara?

På vilket sätt behandlar du dig själv och hur kan du ta bättre hand om dig? Vad är viktigt för dig på riktigt? Vill du lära dig verktyg som gör det lättare för dig att göra val i din vardag så att du kan skapa ett liv som är djupt meningsfullt för just dig?

Den här djupdykningen fokuserar på det viktigaste förhållandet i ditt liv – förhållandet till dig själv!

En teckning av en glad kvinna som går bland lövverk, hon har en ryggsäck och kommer gående framåt