Skip to content

Hemligheten till gott självförtroende

Det är mycket vanligt att önska sig ett bättre självförtroende, det är bara att läsa rubrikerna på tidningarna i butikernas tidningshyllor eller titlarna på böcker i bokaffärernas självhjälpsavdelningar för att inse att det är ett populärt ämne.

Självförtroende är en subjektiv upplevelse, och därmed något som inte har en egen “volymknapp”. Om man med viljan kunde höja sitt självförtroende skulle man se väldigt många galna frierier ute på stan och många många fler som skulle gå omkring och bete sig som Zlatan Ibrahimovich.

Det går däremot att öva upp vissa inre och yttre beteenden – dvs.
hur vi förhåller oss till oss själva och våra egna inre upplevelser och
hur vi förhåller oss till andra i vår kommunikation.

Ditt förhållande till dig själv och ditt förhållande till din omgivning påverkar hur du upplever ditt självförtroende. På samma sätt som känsloupplevelser kommer och går ändras också din upplevelse av ditt självförtroende.

Det här med inre och yttre beteenden kan låta lite abstrakt så till näst gör vi det här mer konkret!

Självkritik & Självförtroende

Custom Text Input

Unique ID:

sjalvkritik-sjalvfortroende

Visible Label (big, above):

Vilken tror du att kopplingen mellan självkritik och självförtroende är?

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):

Föreställ dig att du har en chef som en dag säger till dig: “Jaha du känner dig trött idag, men det är ingen fara, ta du och vila och kolla på youtube, du hinner jobba i morgon!” 

Föreställ dig sedan att samma chef nästa dag säger: “Men är du alldeles dum i huvudet??!!! Varför stannade du hemma igår och lallade runt istället för att jobba? Det måste vara något fel på dig!!”

Skulle du någonsin mer lita på den människan? Förmodligen inte. Tyvärr är det precis så här det kan låta i vårt eget huvud. Inte undra på att vi inte har förtroende för oss själva! Eller med andra ord – att vi inte litar på oss själva!

När du börjar öva dig på att tala sakligt till dig själv bygger du så småningom upp din tillit till dig själv, vilket innebär att du stärker ditt självförtroende. Du kan jämföra det här med hur det går till när du bygger upp relationer med andra människor, det är inte något som sker över en natt – förtroende byggs upp långsamt och kräver att man blir väl behandlad under en längre tid.

Det här betyder inte att du skall förhålla dig okritiskt till dig själv – då är sannolikheten nämligen hög att du kommer att bete dig dåligt mot dig själv eller mot andra i din omgivning – det handlar som sagt om att ge sig själv kritik med en varm, öppen och nyfiken inställning.

Att ha ett genuint bra självförtroende byggs inte upp av att man försöker blåsa upp sig själv och se sig själv som bättre än andra. Ett gott självförtroende bottnar inte heller i att man står framför spegeln och 100 gånger upprepar för sig själv att man är snygg, cool och smart.

Nej, det handlar om att bygga upp ett förtroende! Det handlar om att du verkligen kan lita på att du har någon som alltid finns där för dig då när det gällerdu själv! 

Värderingar & Självförtroende

Custom Text Input

Unique ID:

sjalvfortroende-varderingar

Visible Label (big, above):

Tidigare i den här djupdykningen har du tydliggjort dina värderingar! Hur tror du att ditt självförtroende påverkas av att du har koll på vad som är viktigt för dig?

Visible Description (small, below):

Visible Postfix (normal, to the right):


En sak som absolut kommer att påverka ditt självförtroende är om du i ditt vardagsliv börjar öva dig i att förtydliga dina egna värderingar (som vi talat om tidigare i denna djupdykning) så att du, små steg i taget, skapar dig ett sådant liv som känns genuint meningsfullt och härligt för just dig. Ett liv där du själv, i stort som smått, aktivt väljer vilka trevliga saker och vilka problem du vill ha.

Det här är en process som inte alltid är lätt, den kräver att du själv tar ansvar för ditt liv och att du vågar stå bakom dina val, även när andra ifrågasätter coolheten i ditt livsval att bo i en fyr och producera en klarinettpodcast.

Du vet vad du gillar och du gör vad du gillar! Folk kommer ändå att ha en miljard åsikter om vad du väljer att göra, så varför inte göra ditt liv till ett sådant som resonerar starkt just för dig?! 

När du träffar folk som genuint älskar sina liv och står bakom sina val – hur coolt är inte det? Sådana människor utstrålar ett lugnt självförtroende.

Att vara chill med sina upplevelser & självförtroende

Om man dessutom
1. tar lite avstånd från sina kritiska tankar gällande sig själv och om världen i stort och
2. välkomnar sina svåra känslor beträffande att kunna leva just ett sånt liv som känns meningsfullt för en själv, oavsett hur läskigt det känns (som vi diskuterar i Hemligheten till att få saker gjort!) uppfattas det här som att man har ett väldigt gott självförtroende. 

Att vara chill med sina upplevelser medför att man trivs med att vara i sitt eget sällskap, vilket i sin tur leder till att man upplever sig ha ett gott självförtroende. Det är mer sannolikt att man trivs med att vara för sig själv ju mer man övar sig på att inte ta sina konstiga och osakliga tankar på alltför stort allvar, utan låter de egna tankarna komma och gå och tar dem med humor.

Hälsosamma gränser & Självförtroende

Om du låter andra människor behandla dig illa, eller om du inte säger till när andra kräver att du ger mer än du har resurser till för tillfället, kommer det sannolikt att gnaga på ditt självförtroende. I en dylik situation går du ju med på att tillåta dig själv att bli dåligt behandlad, och skulle du lita på en chef som tillåter sin personal att bli dåligt behandlad?

Att sätta tydliga gränser och sedan bevaka dem är därför viktiga byggstenar för självförtroendet! (Det här med att skapa hälsosamma gränser är något som diskuteras mer i djupdykningen Nyckeln till dramafria relationer!)

Bravo!

Du har kommit igenom en del!

Illustration of people cheering and dancing