Skip to content

Slutkläm: Vad lärde du dig?

Vad är definitionen på en ohjälpsam berättelse om dig själv?

Custom Ratt/Fel Input

Unique ID:

slutquiz-ohjalpsam-berattelse

Visible Label:

En berättelse om hur jag varit ohjälpsam för andra

Correct Answer:

fel

Custom Ratt/Fel Input

Unique ID:

slutquiz-ohjalpsam-berattelse-tva

Visible Label:

En tanke som snarare stjälper än hjälper mig att göra sådant som skulle kännas meningsfullt i mitt liv.

Correct Answer:

ratt

Custom Ratt/Fel Input

Unique ID:

slutquiz-ohjalpsam-berattelse-tre

Visible Label:

Otrevliga tankar om mig själv

Correct Answer:

fel

En berättelse om hur du varit ohjälpsam för andra är ett bra exempel på innehållet i våra tankar. Men huruvida den är hjälpsam eller ohjälpsam för dig har egentligen mest att göra med om du tar den på allvar eller inte. Om du inte bryr dig om den och inte lägger energi på att bli av med den så kommer den inte påverka ditt liv så mycket, och då spelar det inte så stor roll om du har tanken eller inte. 

Otrevliga tankar om dig själv kan vara hjälpsamma eller ohjälpsamma för dig beroende på sammanhanget. Om du t.ex. supit dig full och har tanken att du är jättebra på att köra bil även när du druckit, så är det en trevlig tanke, men kanske inte speciellt hjälpsam för att leva enligt din möjliga värdering att ta väl hand om dig själv och andra människor.

Vice versa kan en otrevlig tanke ibland vara hjälpsam för att leva ett meningsfullt liv: t.ex. kan man tänka “Jag gjorde verkligen honom illa igår” vilket kanske känns obehagligt, men kan vara hjälpsamt om det leder till att man sedan t.ex. reparerar en relation som man värderar.

En ohjälpsam berättelse om dig själv är alltså: “En tanke som snarare stjälper än hjälper mig att göra sådant som skulle kännas meningsfullt“.

Varför lönar det sig att ge sig själv varm och konstruktiv feedback?

Custom Ratt/Fel Input

Unique ID:

varmochkonstruktivfeedback

Visible Label:

För att man har lättare att lära sig när man inte triggar hela sitt hotsystem i onödan!

Correct Answer:

ratt

Custom Ratt/Fel Input

Unique ID:

varmochkonstruktivfeedback-to

Visible Label:

För att man kanske förtjänar att behandla sig själv sakligt……???

Correct Answer:

ratt

Custom Ratt/Fel Input

Unique ID:

varmochkonstruktivfeedback-three

Visible Label:

För att ens hud blir bättre av det

Correct Answer:

fel

Custom Ratt/Fel Input

Unique ID:

varmochkonstruktivfeedback-three

Visible Label:

För att det minskar sannolikheten att man börjar researcha meme-ursprung eller prokrastinera på annat sätt.

Correct Answer:

ratt

När du ger dig själv varm och konstruktiv självkritik aktiverar du alltså kroppens trygghetssystem istället för hotsystemet. Då är det lättare att vara nyfiken på sina misslyckanden för att faktiskt lära sig av dem istället för att bara undvika hela situationen genom att prokrastinera! Det kan hända att det gör din hud bättre också, men det kan vi tyvärr inte lova!

Varför är det användbart att förtydliga sina värderingar och mål?

Custom Ratt/Fel Input

Unique ID:

frtydligasinavrderingarochml

Visible Label:

För att fylla sitt liv med sådant som på riktigt gör en glad och får livet att kännas meningsfullt!

Correct Answer:

ratt

Custom Ratt/Fel Input

Unique ID:

frtydligasinavrderingarochml

Visible Label:

Eftersom det gör en objektivt sett coolare

Correct Answer:

fel

Custom Ratt/Fel Input

Unique ID:

frtydligasinavrderingarochml

Visible Label:

För att då har man lättare att göra det som är viktigt, när man aktivt har valt det man gör!

Correct Answer:

ratt

Custom Ratt/Fel Input

Unique ID:

frtydligasinavrderingarochml

Visible Label:

För att risken för att man på sin dödsbädd ligger och ångrar allt det coola som man aldrig tog sig tid att göra är lägre.

Correct Answer:

ratt

När man vet vad som på riktigt är viktigt för en är det lättare att leva ett sånt liv som på djupet gör en riktigt glad, och där även svårigheterna kan kännas riktigt meningsfulla, eller åtminstone att föredra framom sämre problem!

Och om man riktigt tar sig i kragen och gör bucket list efter bucket list och gör ALLA de saker man på riktigt skulle vilja hinna göra innan man dör, så kan man förmodligen vara riktigt riktigt nöjd när man sen till slut är klar med det här livet.

Ifall det inte är ett problem för en att känna svåra känslor har man bara praktiska arrangemang att lösa!

Tyvärr finns det ingen vetenskapligt objektiv coolhets-mätare (utom eventuellt hur många Goldblums något får), men helt säkert kan man subjektivt känna att den som gör allt möjligt som den älskar är coolare än den som undviker att göra det som är viktigt.

Vilka påståenden stämmer om självförtroende?

Custom Ratt/Fel Input

Unique ID:

vilkapstendenstmmeromsjlvfrtroende

Visible Label:

Man måste ha bra självförtroende för att kunna göra sådant som är viktigt för en

Correct Answer:

fel

Custom Ratt/Fel Input

Unique ID:

vilkapstendenstmmeromsjlvfrtroende-to

Visible Label:

Man kan se självförtroende som just förtroende för en själv – och det byggs upp av att man behandlar sig själv väl och bl.a. ger sig själv varm och konstruktiv feedback

Correct Answer:

ratt

Custom Ratt/Fel Input

Unique ID:

vilkapstendenstmmeromsjlvfrtroende-three

Visible Label:

Hur man låter sig bli behandlad av andra kan påverka ens självförtroende både så att man känner att man har bättre eller sämre självförtroende

Correct Answer:

ratt

Custom Ratt/Fel Input

Unique ID:

vilkapstendenstmmeromsjlvfrtroende-four

Visible Label:

Självförtroende är något stabilt som inte egentligen ändras, det sitter djupt

Correct Answer:

fel

Custom Ratt/Fel Input

Unique ID:

vilkapstendenstmmeromsjlvfrtroende-five

Visible Label:

Om man tydliggör sina värderingar blir man som Ron Swanson (i Parks and Recreations) och alla tycker att man har jättebra självförtroende när man säger saker som motsvarar “I know what I’m about, son.”

Correct Answer:

ratt

Custom Ratt/Fel Input

Unique ID:

vilkapstendenstmmeromsjlvfrtroende-six

Visible Label:

När man inte tar stress för sina olika tankar, känslor och upplevelser blir det som att tankarna kring huruvida man har bra självförtroende eller inte blir irrelevanta, vilket kan leda till att man uppfattar att man har bättre självförtroende…

Correct Answer:

ratt

Idén att man skulle behöva känna på ett visst sätt för att kunna göra det man vill är väldigt vanlig och helt oriktig. Detta inkluderar upplevelsen av att ha bra självförtroende. Om vi kan ta tillräckligt med distans från våra ohjälpsamma tankar och välkomna våra svåra känslor finns det inget utom praktiska saker som vi kan behöva lösa för att göra det vi verkligen vill!

Det skulle vara svårt att lita på någon som behandlar en illa eller är inkonsekvent genom att ibland behandla en bra och ibland dåligt. Detsamma gäller för förhållandet till en själv. 

Att ha tydliga gränser i sina relationer till andra, dvs. att alltid vara redo att säga ifrån sig eller t.o.m. lämna en relation där man blir dåligt behandlad, är grundläggande för att man ska kunna lita på sig själv. 

Om du tydliggör dina värderingar och inte tar onödig stress för dina tankar, känslor och upplevelser kan det få dig att verka som om du har någon sorts superkrafter då du mer och mer bara gör det du vill utan att vara rädd för att känna dina svåra känslor – och detta kan kännas som att ha väldigt gott självförtroende!

I och med att självförtroende är en upplevelse så är det något som förändras beroende på hur ditt liv ser ut och hur du förhåller dig till det som händer utanför dig och inom dig. Denna upplevelse är alltså föränderlig och kan inte direkt kontrolleras. Det som du direkt kan påverka och som kan bli mer stabilt är hur du förhåller dig till dina upplevelser – och detta kan som diskuterats leda till upplevelsen av att ha gott självförtroende!

Bra jobbat!

Du har avklarat denna modul!

Stylized people cheering