Skip to content

Om Full koll

Full koll är ett interaktivt webbverktyg med fokus på studiefärdigheter och framtidskompetens. Materialet består av information, övningar, tips och redskap för att skapa ett meningsfullt liv. Full koll har utvecklats främst med tanke på högskolestuderande, men kan användas av vem som helst. Teman som tas upp är bland annat motivation, effektivt arbete och personliga relationer. Den centrala vetenskapliga ramen för materialet är kontextuell beteendevetenskap. I materialet ingår dessutom en hel del information som härstammar från neurovetenskap och neuropsykologisk forskning.

Hur du använder Full koll

Materialet är uppdelat i introduktionsmoduler och temamoduler, så kallade djupdykningar. Vi rekommenderar att du börjar med att läsa introduktonskapitlen och sedan går vidare till djupdykningarna. Introduktionskapitlen ger dig viktig kunskap som fungerar som en inledning till de teman som behandlas på Full koll, och gör det lättare för dig att ta till dig djupdykningarna. Djupdykningarna är moduler som går djupare in på specifika teman, såsom sociala relationer eller självkännedom. Vi lanserar fler djupdykningar snart!

För att du ska få ut så mycket som möjligt av materialet ska du lägga lite tid på att ta till dig informationen, testa övningarna och reflektera kring hur du kan tillämpa det du lär dig i ditt eget liv.

Kontakta oss på hej@fullkoll.fi om du har frågor eller kommentarer!