Skip to content

Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy beskriver våra policyer och procedurer för hur vi samlar in, använder och visar din information när du använder tjänsten och den beskriver också dina integritetsrättigheter.

Om du har frågor eller vill ha mer information om Full kolls integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss. Du når oss via email på hej@fullkoll.fi

Information som sparas

Alla ifyllnadsövningar här på Full koll är för din egen reflektions skull och svaren sparas endast i din webbläsares localstorage. Vi har alltså inte tillgång till dem. Du kan radera det du skrivit genom att gå till uppgiften och radera texten. Alternativt kan du ta bort allt du skrivit på hela Full koll klicka här.

Vi sparar också hur långt du läst i materialet och vilka moduler du avklarat i ditt localstorage för att göra det lättare för dig att komma tillbaka in i materialet när du öppnar Full koll nästa gång. Vi har inte tillgång till den här informationen heller. Om du av någon anledning skulle vilja ta bort allt det från ditt localstorage är det bara att klicka här.

Loggfiler

Full koll följer en standardprocedur för användning av loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla hostingföretag gör detta som en del av hostingtjänstens analys. Informationen som samlas in av loggfilerna inkluderar internet protocol (IP)-adresser, typ av webbläsare, internetleverantör (ISP), datum- och tidsstämpel, hänvisnings- / utgångssidor och eventuellt antalet klick. Dessa är inte kopplade till någon information som är personligt identifierbar. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas aktivitet på webbplatsen och insamla demografisk information.

Cookies

Vi använder inte cookies utöver de som hör till wordpress och de tillämpas endast på inloggade användare såsom redaktöreroch administratörer.

Övrigt

Om du kontaktar oss direkt kan vi få ytterligare information om dig såsom ditt namn, e-postadress, telefonnummer, meddelandets innehåll och / eller bilagor som du skickar oss och all annan information du kan välja att lämna.